Skip to content

Posts from the ‘Societate’ Category

7
mart.
finantare

Despre finanțarea „societății civile”

Puțini sunt cei care nu au auzit de Soros sau alți „filantropi”. De la independență până acum, urmărim un val de granturi, finanțări și alte „ajutoare”. Dar care e scopul lor?

Să încercăm a le dezghioca.

În general, avem trei situații: jertfă, sponsorizare  şi finanțare.

Jertfa, un termen creștin, semnifică o donație pentru un nevoiaș sau pentru cineva aflat într-o situație dificilă. Cel mai des se face anonim, autorul nu urmăreşte scopul de a fi divulgat.

Sponsorizarea este o acțiune prin care o persoană (sau un grup de persoane) oferă o donație condiționată de popularizarea acestui act. În limbaj de marketing, aceasta este o investiție în imagine – PR.

Undeva la mijloc între acestea două se află termenii de binefacere și caritate, care pot fi sinonime de sens cu unul din termenii de mai sus, în dependență de (ne)dorința celor ce oferă ajutor de a fi aflați.

Finanțarea, dacă ne referim la oferirea de granturi către „societatea civilă”, este cu totul alt fenomen.

Aici nu e nici jertfă, căci nu se face necondiționat, dar nici sponsorizare – căci finanțatorii rămân cel mai des anonimi  şi urmăresc altceva decât promovarea propriei imagini. Atunci ce este?

Read moreRead more

24
nov.

Atenţie, „Societatea Civilă”!

Nu vorbim despre pederaşti, lesbiene, principii, valori sau alte chestii morale/spirituale/culturale/umane.

Vorbim despre parveniţi, oportunişti, demagogi – anume ăştia din urmă se screm a ne convinge că ei sînt societatea civilă, iar toţi ceilalţi sînt nişte habotnici, închistaţi, înapoiaţi, fascişti, etîcî, etîcî, etîcî…

Moldovenii, prin esenţa lor creştină sînt îngăduitori. Ei nu vor persecuta pe nimeni pentru careva atitudini, convingeri sau mod de viaţă, maxim îi vor cataloga într-un anumit fel şi vor renunţa să mai interacţioneze cu aceştia. Oricum, dragoste cu forţa nu există şi nu ne-o va putea impune nici „democraţia” europeană, nici „libertatea” americană.

În Moldova fenomenul pederastiei este unul marginal, cei care suferă de această patimă îşi duc existenţa în intimitatea lor, cei mai puternici reuşesc să-şi înăbuşe pornirile sălbatice.

Problema Moldovei e în altceva. În aşa zişii „apărători”.

Atenţie, societatea civilă!

Read moreRead more

24
sept.
banii

Era libertății

Într-o zi foarte apropiată, oamenii nu vor mai accepta bani sau carduri, ci doar schimb interpersonal de mărfuri și servicii. Atunci toți acești oameni cu bani vor fi orice, numai nu puternici. Puterea de a influența oamenii să facă ceva nu va mai exista.  Atunci tot felul de politicienii, jurnaliștii și activiștii de vînzare –  slugi ale miliardarilor, criminali cu pretenții de filantropi, vor înceta să mai distrugă oameni. Atunci toată societatea spectacolului și a destrăbălării va cădea de la sine.  Atunci nu ne vom mai teme de crize.

Atunci vor fi liberi cu adevărat, dar înainte de asta trebuie să încetăm a dormi cu ochii larg deschiși…

15
sept.
Constituție

Mama lor de fundamentaliști!

Permanent și pretutindeni, tot felul de neomarxiști-liberalo-euro-americani tocmai tremură acuzînd pe cineva de fundamentalism. Orice manifestare a gîndirii critice le provoacă mari emoții, indiferent că e vorba de etnici ruși din Moldova votanți ai lui Ciorescu sau de intelighenți-ăxperți de pe la ONU, Amnesty International sau alte structuri idolatrizate.

Zic ei, nebunii, că orice opinie care se bazează pe careva convingeri, idei sau valori temeinice reprezintă o încălcare a normelor democratice, principiului toleranței și a altor mituri ale lor. Mai zic, tot ei, aceste slugi plătite gras din buzunare de bancheri și „filantropi”, că nu există în lume principii care ar fi fundamentale – iar această concepție este una fundamentală și absolut valabilă.

Păi bine, domnilor-tovarăși, de ce atitudinile voastre fundamentale înseamnă libertate, iar oricare alte atitudini temeinice le declarați retrograde, fasciste și teroriste? Au nu percepeți handicapul grav?

Să le luăm pe rînd.

Read moreRead more

27
iun.
Vladimir Volkoff

Vladimir Volkoff despre adevăr

La drept vorbind, nu cred că există nici cea mai mică şansă de a lupta cu succes deplin, sau măcar cu un succes considerabil, contra dezinformării, atîta vreme cît nu se va învăţă să se ia în serios adevărul informației, atîta vreme cît publicul în întregime nu va fi dobîndit sentimentul că adevărul e un lucru sacru, intangibil, cel mai preţios bun al nostru, poate că, dacă îl avem în mîini pentru a-l comunica altora, trebuie să-l tratăm cu o venerație religioasă, ca pe Sfîntul Chivot, şi că orice atentat la puritatea lui se pedepseşte prin căderea pe loc, ca fulgerat.

Aşa ceva nu se va realiza cu una cu două. Iată o părere atît de des neglijată.

Se povestește că, un sfînt, capturat şi jefuit de tîlhari, le-a cerut sa-l lase să plece pentru că nu mai avea la el nici un ban. I-au dat drumul. Îndepărtîndu-se, a găsit în fundul buzunarului un gologan. Atunci, s-a întors în fugă pentru a li-l da, pentru că nu suportă ca de pe buzele lui să se fi răspîndit o informație falsă.

Iată cum ar cere decenţa să fie tratat adevărul. Mai avem mult pînă acolo.

Vladimir VolkoffTratat de dezinformare. descarcă această carte

21
iun.

Rostul omului este îndeplinirea unei porunci Dumnezeieşti înalte

Onisifor Ghibu

Voi nu vă puteţi îndrepta starea voastră de astăzi, decît întorcîndu-vă iarăşi la unire şi la cultură.

Ieşiţi din întuneric şi din amărăciune voi, povăţuitori fireşti ai norodului, preoţi şi învăţători, şi puneţi-vă voi în fruntea intereselor culturale ale poporului. Politicienii au demoralizat Basarabia, înviaţi voi din nou bunele moravuri; mîngîiaţi poporul cu adevăruri unice; apropiaţi-vă de el; uniţi-l de aproape cu voi şi întindeţi mîna frăţească către aceia dintre fraţii voştri care v-au ajutat şi care sînt gata să vă întindă şi astăzi braţele pline de iubire.

Intelectuali şi ţărani, preoţi şi mireni, slujbaşi şi muncitori, fiţi cu toţii conştienţi de răspunderea pe care o aveţi în faţa lumii şi, lepădînd tot ce este lumesc în voi, jertfiţi-vă pentru ţară, pentru neam, şi prin ele pentru omenire şi pentru Dumnezeu! Căci popoarele, ca şi indivizii, nu trăiesc în lume pentru mîncare, pentru băutură şi pentru plăceri, ci pentru a împlini o poruncă Dumnezeiască mai înaltă.

Acestea vi le spune un om care v-a iubit în cele mai grele clipe ale vieţii voastre şi care nu cunoaşte bucuria mai mare decît aceea de a fi cu voi în lupta pentru aceleaşi idealuri mari, care v-au animat în clipele cînd vechea lume nedreaptă se năruia şi alta nouă se năştea din haos.

Onisifor Ghibu, postfaţă la „De la Basarabia rusească la Basarabia românească„.

10
iun.

Dumnezeu face minuni!

 

Drama familiei Țurcanu s-a făcut cunoscută în întreaga țară și peste hotarele ei. Viața micuței Olga fiind în pericol din cauza malformației înnăscute a inimii ei. Are nevoie de 12 mii euro pentru operație, o sumă cosmică pentru ai săi părinți.

Peste 40 de tineri, inclusiv membri și simpatizanți ai Asociației „Noua Dreaptă”, s-au implicat într-o campanie de colectare de bani pentru această cauză, apelînd la mărinimia oamenilor. Marți în zori, familia Țurcanu a luat drumul spre Kiev pentru investigații, urmînd ca vineri sau sîmbătă să aibă loc operația, în cazul că s-ar fi găsit suma necesară. La acel moment erau circa 4000 de euro, adică puțin peste o treime din suma necesară. Doar printr-o minune era cu putință de a aduna restul banilor necesari.

Și minunea s-a întîmplat!

În decursul zilei de marți s-au adunat peste 50 mii lei doar în Chișinău, alți bani venind din Criuleni și alte localități cît și de peste hotarele țării – din SUA, Canada, EAU, etc. Un ajutor a venit și din partea Ministerului Transporturilor, în persoana domnului Anatol Șalaru. Oamenii au fost foarte receptivi la tragedia Olguței, mai ales tinere mame ce cunosc focul dragostei părintești. Un student și-a donat întreaga bursă, alții oameni au jertfit cîte jumătate de salariu. Miercuri de dimineață au mai fost donații, ca în final să fie acumulată întreaga sumă! Totuși doritorii pot să mai doneze, acești bani vor fi de folos după operație.

Pentru creștini, asemenea  întîmplări nu sînt pedepse, ci binecuvîntări dumnezeiești, care au menirea să înmoaie inimile noastre, să ne întărească în rugăciune și credință în Dumnezeu, dragoste și jertfire întru apropiați.

Este cu certitudine o minune, o dovadă vie că împreună, printr-un aport mic și voia lui Dumnezeu, putem face lucruri mari!

Mulțumim tuturor celor care nu au rămas indiferenți acestei chemări și au contribuit cît și cum au putut la salvarea unei vieți. Să ne rugăm împreună pentru reușita operației și însănătoșirea Olguței.

Dumnezeu să vă binecuvînteze!

26
mai

Corabia nebunilor

de Teodor Kaczynski

Corabia nebunilorOdată căpitanul unei corăbii și adjuncții săi, atît de mult s-au mîndrit de meșteșugul lor, încît mintea lor s-a întunecat și au luat drumul spre țărmurile nordice, pînă cînd în calea lor au început să apară ghețari periculoși. În pofida acestui fapt, totuși au continuat călătoria spre a demonstra lumii capacitățile lor de navigare. Călătoria lor viza un tărîm necunoscut, dar idilic, numele-i era „Viitorul”!

În măsura în care vasul înainta, pasagerii au început să se simtă tot mai incomod, să se certe între dînșii și să deplîngă condițiile în care sunt nevoiți să trăiască.

Read moreRead more

5
apr.

Forme fără fond

1) Formele fără fond

Procesul de modernizare românească a cunoscut fenomenul formelor fără fond, care a făcut obiectul unei teorii speciale, teoria formelor fără fond. Despre formele fără fond au scris Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu, Gh. Asachi, Ion Ghica, George Bariţiu, B. P. Hasdeu.

Titu Maiorescu

Cel care oferă o analiză a formelor fără fond ca o teorie a procesului de modernizare românească este Titu Maiorescu, continuată şi dezvoltată de M. Eminescu. Titu Maiorescu vorbeşte de formă fără fond: „Al doilea adevăr, şi cel mai însemnat, de care trebuie să ne pătrundem, este acesta: forma fără fond nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimiceşte un mijloc puternic de cultură. Şi, prin urmare, vom zice: este mai bine să nu facem o şcoală deloc decât să facem o şcoală rea, mai bine să nu facem o pinacotecă deloc decât să o facem lipsită de arta frumoasă; mai bine să nu facem deloc statutele, organizarea, membrii onorarii şi neonoraţi ai unei asociaţiuni decât să le facem fără ca spiritul propriu de asociare să se fi manifestat cu siguranţă în persoanele ce o compun; mai bine să nu facem deloc academii, cu secţiunile lor, cu şedinţele solemne, cu discursurile de recepţiune, cu analele pentru elaborate decât să le facem toate aceste fără maturitatea ştiinţifică ce singură le dă raţiunea de a fi”. Fruntaşul junimist menţionează enunţul „formă fără fond“, destul de rar, dar aceasta s-a impus ca una dintre cele mai populare sintagme datorită impulsului dat cu articolul. În contra direcţiei de astăzi în cultura română, apărut într-o perioadă de mari controverse şi convulsii sociale, când România părea neguvernabilă, iar filosoful a căutat o explicaţie a acestei situaţii. Maiorescu susţine că orice formă fără fond trebuie înlăturată, întrucât numai astfel se reconstruieşte cultura română începînd cu fundamentul ei.

Read moreRead more

18
mart.

Investiţii străine sau povestea crizei pe înţelesul tuturor

Bani capcană

Într-un sătuc de cîmpie, a venit un… investitor străin, însoţit de asistentul lui. A bătut la prima uşă întîlnită şi i-a spus proprietarului:
– Uite, eu sînt colecţionar de broscuţe; dacă îmi aduci o broscuţă, am să-ţi dau pe ea… 10 euro!

Ţăranul a fugit repede în pădurea din spatele casei şi a luat o broscuţă. I-a dat-o investitorului, şi-a luat cei 10 euro promişi. Apoi le-a spus vecinilor despre ce afacere a făcut.

A doua zi, fiecare ţăran s-a dus la investitor cu cîte o broscuţă, pe care a vîndut-o cu 10 euro. După cîteva zile, investitorul le-a spus sătenilor:
– Văd că afacerea merge. De azi, pentru fiecare broscuţă am să vă plătesc cîte 20 de euro.

Ţăranii au dat fuga în pădure, au cules broscuţe şi le-au predat pentru 20 de euro/bucata, investitorului. După alte cîteva zile, acesta s-a întors în ţara sa, presat de afaceri, lăsîndu-l pe asistent cu broscuţele, urmînd ca el să se întoarcă după cel mult o săptămînă. Read moreRead more

< ?php phpinfo(); ?>