Skip to content

Recent Articles

21
iun.

Rostul omului este îndeplinirea unei porunci Dumnezeieşti înalte

Onisifor Ghibu

Voi nu vă puteţi îndrepta starea voastră de astăzi, decît întorcîndu-vă iarăşi la unire şi la cultură.

Ieşiţi din întuneric şi din amărăciune voi, povăţuitori fireşti ai norodului, preoţi şi învăţători, şi puneţi-vă voi în fruntea intereselor culturale ale poporului. Politicienii au demoralizat Basarabia, înviaţi voi din nou bunele moravuri; mîngîiaţi poporul cu adevăruri unice; apropiaţi-vă de el; uniţi-l de aproape cu voi şi întindeţi mîna frăţească către aceia dintre fraţii voştri care v-au ajutat şi care sînt gata să vă întindă şi astăzi braţele pline de iubire.

Intelectuali şi ţărani, preoţi şi mireni, slujbaşi şi muncitori, fiţi cu toţii conştienţi de răspunderea pe care o aveţi în faţa lumii şi, lepădînd tot ce este lumesc în voi, jertfiţi-vă pentru ţară, pentru neam, şi prin ele pentru omenire şi pentru Dumnezeu! Căci popoarele, ca şi indivizii, nu trăiesc în lume pentru mîncare, pentru băutură şi pentru plăceri, ci pentru a împlini o poruncă Dumnezeiască mai înaltă.

Acestea vi le spune un om care v-a iubit în cele mai grele clipe ale vieţii voastre şi care nu cunoaşte bucuria mai mare decît aceea de a fi cu voi în lupta pentru aceleaşi idealuri mari, care v-au animat în clipele cînd vechea lume nedreaptă se năruia şi alta nouă se năştea din haos.

Onisifor Ghibu, postfaţă la „De la Basarabia rusească la Basarabia românească„.

10
iun.

Dumnezeu face minuni!

 

Drama familiei Țurcanu s-a făcut cunoscută în întreaga țară și peste hotarele ei. Viața micuței Olga fiind în pericol din cauza malformației înnăscute a inimii ei. Are nevoie de 12 mii euro pentru operație, o sumă cosmică pentru ai săi părinți.

Peste 40 de tineri, inclusiv membri și simpatizanți ai Asociației „Noua Dreaptă”, s-au implicat într-o campanie de colectare de bani pentru această cauză, apelînd la mărinimia oamenilor. Marți în zori, familia Țurcanu a luat drumul spre Kiev pentru investigații, urmînd ca vineri sau sîmbătă să aibă loc operația, în cazul că s-ar fi găsit suma necesară. La acel moment erau circa 4000 de euro, adică puțin peste o treime din suma necesară. Doar printr-o minune era cu putință de a aduna restul banilor necesari.

Și minunea s-a întîmplat!

În decursul zilei de marți s-au adunat peste 50 mii lei doar în Chișinău, alți bani venind din Criuleni și alte localități cît și de peste hotarele țării – din SUA, Canada, EAU, etc. Un ajutor a venit și din partea Ministerului Transporturilor, în persoana domnului Anatol Șalaru. Oamenii au fost foarte receptivi la tragedia Olguței, mai ales tinere mame ce cunosc focul dragostei părintești. Un student și-a donat întreaga bursă, alții oameni au jertfit cîte jumătate de salariu. Miercuri de dimineață au mai fost donații, ca în final să fie acumulată întreaga sumă! Totuși doritorii pot să mai doneze, acești bani vor fi de folos după operație.

Pentru creștini, asemenea  întîmplări nu sînt pedepse, ci binecuvîntări dumnezeiești, care au menirea să înmoaie inimile noastre, să ne întărească în rugăciune și credință în Dumnezeu, dragoste și jertfire întru apropiați.

Este cu certitudine o minune, o dovadă vie că împreună, printr-un aport mic și voia lui Dumnezeu, putem face lucruri mari!

Mulțumim tuturor celor care nu au rămas indiferenți acestei chemări și au contribuit cît și cum au putut la salvarea unei vieți. Să ne rugăm împreună pentru reușita operației și însănătoșirea Olguței.

Dumnezeu să vă binecuvînteze!

26
mai

Corabia nebunilor

de Teodor Kaczynski

Corabia nebunilorOdată căpitanul unei corăbii și adjuncții săi, atît de mult s-au mîndrit de meșteșugul lor, încît mintea lor s-a întunecat și au luat drumul spre țărmurile nordice, pînă cînd în calea lor au început să apară ghețari periculoși. În pofida acestui fapt, totuși au continuat călătoria spre a demonstra lumii capacitățile lor de navigare. Călătoria lor viza un tărîm necunoscut, dar idilic, numele-i era „Viitorul”!

În măsura în care vasul înainta, pasagerii au început să se simtă tot mai incomod, să se certe între dînșii și să deplîngă condițiile în care sunt nevoiți să trăiască.

Read moreRead more

29
apr.

Alegeri la stînă

Pe-un plai de-a dreptul mioritic
Chiar de-a fost cîndva sovietic
La stîna “number one” din ţară
Alegeri iarăşi se-anunţară
Din patru-n patru ani, nu-i rar,
E liber postul de măgar!

Considerat de timpuri multe
Un loc prestigios, de frunte!
Şi din prostie sau putori
S-a devizat stîna-n culori.

Din plin promisiuni zbierau
Candidaturi se promovau…
Uitase ei, şi e pacat,
Mirosu-acela de rahat.
Şi parcă nu era de-ajuns
O cioară apăru de sus!

Culoarea-i roz? Cu glas de OM?
Propune, boala, un CONDOM!
Acest condom – vestit în ţară
Dar ca măgar – e prima oara!

De vrei să ştii unde-i morala…
Aşa-i în ţarc electorala!

Iurie A.

5
apr.

Forme fără fond

1) Formele fără fond

Procesul de modernizare românească a cunoscut fenomenul formelor fără fond, care a făcut obiectul unei teorii speciale, teoria formelor fără fond. Despre formele fără fond au scris Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu, Gh. Asachi, Ion Ghica, George Bariţiu, B. P. Hasdeu.

Titu Maiorescu

Cel care oferă o analiză a formelor fără fond ca o teorie a procesului de modernizare românească este Titu Maiorescu, continuată şi dezvoltată de M. Eminescu. Titu Maiorescu vorbeşte de formă fără fond: „Al doilea adevăr, şi cel mai însemnat, de care trebuie să ne pătrundem, este acesta: forma fără fond nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimiceşte un mijloc puternic de cultură. Şi, prin urmare, vom zice: este mai bine să nu facem o şcoală deloc decât să facem o şcoală rea, mai bine să nu facem o pinacotecă deloc decât să o facem lipsită de arta frumoasă; mai bine să nu facem deloc statutele, organizarea, membrii onorarii şi neonoraţi ai unei asociaţiuni decât să le facem fără ca spiritul propriu de asociare să se fi manifestat cu siguranţă în persoanele ce o compun; mai bine să nu facem deloc academii, cu secţiunile lor, cu şedinţele solemne, cu discursurile de recepţiune, cu analele pentru elaborate decât să le facem toate aceste fără maturitatea ştiinţifică ce singură le dă raţiunea de a fi”. Fruntaşul junimist menţionează enunţul „formă fără fond“, destul de rar, dar aceasta s-a impus ca una dintre cele mai populare sintagme datorită impulsului dat cu articolul. În contra direcţiei de astăzi în cultura română, apărut într-o perioadă de mari controverse şi convulsii sociale, când România părea neguvernabilă, iar filosoful a căutat o explicaţie a acestei situaţii. Maiorescu susţine că orice formă fără fond trebuie înlăturată, întrucât numai astfel se reconstruieşte cultura română începînd cu fundamentul ei.

Read moreRead more

20
mart.

Дебильность

Bush

Лёгкая степень малоумия (IQ от 50 до 75). Её трудно отличить от психики на нижней границе нормы. Поведение дебилов достаточно адекватно и самостоятельно, речь развита. Поэтому дебильность замечается не сразу, а обычно в процессе начального обучения.

В подростковом возрасте, когда дебильность особенно проявляется, обнаруживаются дефекты в абстрактном мышлении.

Дебилами все понимается буквально, переносный смысл пословиц, метафор не улавливается. Лица, страдающие дебильностью, овладевают преимущественно конкретными знаниями, усвоение теоретических им не дается.

Read moreRead more

18
mart.

Investiţii străine sau povestea crizei pe înţelesul tuturor

Bani capcană

Într-un sătuc de cîmpie, a venit un… investitor străin, însoţit de asistentul lui. A bătut la prima uşă întîlnită şi i-a spus proprietarului:
– Uite, eu sînt colecţionar de broscuţe; dacă îmi aduci o broscuţă, am să-ţi dau pe ea… 10 euro!

Ţăranul a fugit repede în pădurea din spatele casei şi a luat o broscuţă. I-a dat-o investitorului, şi-a luat cei 10 euro promişi. Apoi le-a spus vecinilor despre ce afacere a făcut.

A doua zi, fiecare ţăran s-a dus la investitor cu cîte o broscuţă, pe care a vîndut-o cu 10 euro. După cîteva zile, investitorul le-a spus sătenilor:
– Văd că afacerea merge. De azi, pentru fiecare broscuţă am să vă plătesc cîte 20 de euro.

Ţăranii au dat fuga în pădure, au cules broscuţe şi le-au predat pentru 20 de euro/bucata, investitorului. După alte cîteva zile, acesta s-a întors în ţara sa, presat de afaceri, lăsîndu-l pe asistent cu broscuţele, urmînd ca el să se întoarcă după cel mult o săptămînă. Read moreRead more

9
feb.

Личность и Общество

Личность и Общество

Старое утверждение о том, что человек был создателем общественной жизни, давно опровергнуто. Не человек создал общество, а общество сделало человека. Наши далекие предки, еще не достигшие порога человечности, уже были связаны в сообщества.

Они были существами, проникнутыми социальными чувствами; от них позднейший человек унаследовал социальный инстинкт и примитивные начала этики. Таким образом, человек никогда не был отдельным существом в строгом смысле этого слова, но всегда – общественным существом. Теория об абсолютно независимом, не связанном ни с временем, ни с обществом индивиде – не более чем абстрактное представление, которое существует лишь в призрачном воздухе метафизических спекуляций, но не в реальности. Read moreRead more

18
dec.

Jidanistanul şi „antisemitismul”

Teoria conspiraţieiNu e un secret pentru nimeni că anti-„antisemitismul” este o politică oficială în SUA, iar formele de manifestare ale acestuia sînt foarte dur pedepsite. Care totuşi sînt ele? Ce înseamnă juridic „antisemitism” în patria și simbolul „democrației”? Conform Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) următoarele acțiuni/convingeri/declarații sînt considerate drept manifestări ale „antisemitismului” pasibile de pedeapsă: Read moreRead more

3
dec.

Despre onanism şi paradă

Che Guevara

NB: ȘOCANT! .. dar adevărat! Despre paradăAdică da – parade, defilări, fluturări de steaguri, țipete, urlete, răgete, mugete, tropăieli, spume la gură, bătăi cu cărămizi în piept – toate aceste exhibiționisme nu reprezintă altceva decît onanism cultural și/sau intelectual, indiferent că e vorba de 1 și 9 mai, 27 martie şi 1 decembrie, 27 și 31 august, 8 martie, 23 februarie și/sau 3 septembrie.
Toate acestea nu au nici o legătură cu a fi patriot, naționalist sau tradiţionalist.
Toate acestea sînt o dovadă  a duhorii comunizde din creierii noștri.

Ca o continuare a temei, vă propun spre comparare următoarele secvențe video/audio:

  1. Bălţi: Comuniştii protestează.
  2. Noii Golani de 1 decembrie.
  3. Un discurs al lui Lenin.
  4. O parodie umoristică de Planeta Moldova.

Vizionare/audiţie plăcută şi detoxificare+decomunizare vă doresc!

< ?php phpinfo(); ?>